Archive

Archive for November, 2015

கருவூலத்தில் ஊதியப் பட்டியல் சமர்பிக்கப்பட்டதா? என்பதை அறிய…

30,November, 2015 Comments off
 

அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொண்டால், ஊதியப்பட்டியல் கருவூலத்தில் சமர்ப்பித்துவிட்டோம் என்று இழுத்தடிக்கிறார்களா?

கருவூலத்தில் ஊதியப் பட்டியல் சமர்பிக்கப்பட்டதா? எந்த நாளில் சம்பளம்

வரவுவைக்கப்படும்போன்றதகவகல்களைநீங்களேஇணையத்தில்தெரிந்துகொள்ளலாம்.

1. http://treasury.tn.gov.in/Public/ecstokenno.aspx என்ற தளத்திற்குச் செல்லவும்.

2. உங்களது மாவட்டத்தினைத் தெரிவு செய்யவும்.

3. Sub treasury ஐத் தெரிவு செய்யவும்.

4. Select branch என்னும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் வங்கியின் MICR code ஐப் பதிவு செய்யவும்.(உங்கள் காசோலைப் புத்தகத்தில் பார்த்தால் தெரியும்)

5. உங்கள் வங்கிக் கணக்கு எண்ணைப் பதிவு செய்யுங்கள்.

அவ்வளவு தான் நண்பர்களே! எந்த தேதியில் உங்கள் அலுவலர் கருவூலத்தில் ஊதியப்பட்டியலைச் சமர்பித்தார், எந்த தேதியில் அது காசாக்கப்படும் என அறியலாம்.

மேலும் கடந்த காலத்தில் நீங்கள் பெற்ற ஊதிய விபரங்களையும் அறிய முடியும்.

Categories: NEWS

Food safety regulator and industry at loggerheads again

30,November, 2015 Comments off
 

The bone of contention is product approvals, which pharma and neutraceuticals companies say cannot be re-introduced through the regulation route
The Indian Drug Manufacturers’ Association (IDMA) and Vital Neutraceuticals, a city-based company best known for challenging the Food Safety and Standards Authority of India’s product approval advisory process, are set to write to the government highlighting what they say are "illegal" measures of the regulator.
At the heart of the matter are product approvals again, which the company and the IDMA fought to scrap last year. It was the verdict by the Bombay High Court in the Vital versus FSSAI case in 2014 that paved the way for the scrapping of the latter’s approval advisory process by the Supreme Court this year. The apex court in its order dated August 19, 2015, had declared advisories as being arbitrary and hence illegal.
The FSSAI has adhered to this directive but has also indicated it will bring back approvals once regulations are done. It is this move by the regulator that the IDMA and Vital are seeking to quash.
"There is no question of getting the product approval process back again because food safety regulations are based on the Food Safety and Standards Act, 2006. And the Act does not indicate anywhere that food business operators should be subjected to a product approval process if they have used ingredients in their products as per law. If they are looking to get the product approval process back again, this time through the regulation route, then they will have to amend the Act. Because all food safety regulations are based on the Food Safety and Standards Act," said GV Kamath, director, Vital Neutraceuticals.
The company and the IDMA, which was a party to the Bombay High Court case last year, will write to the Prime Minister’s Offifce (PMO) and the health and food processing ministries apprising them of the situation. The letter was expected to go out in the next week, Kamath said, in view of the "urgency of the matter".
Ashish Bahuguna, FSSAI chairman, when contacted today, said, "Once regulations are formulated, the process of approvals can be re-introduced." He did not disclose when this was expected. But sources said it could take up to a year.
Some food safety experts have questioned the regulator’s stance, saying if the list of ingredients under the food safety regulations of 2011 is being expanded then why consider regulating product approvals.

A TALE OF PRODUCT APPROVALS

  • June 30, 2014: Bombay High Court terms product approval advisories issued by the Food Safety & Standards Authority of India as illegal Contention is that it is an arbitrary process
  • August 19, 2015: Supreme Court upholds Bombay High Court verdict
  • August 26, 2015: FSSAI issues notification, saying it will adhere to SC directive, but indicates at the same time that it would bring back approvals once regulations were done
  • November 2015: Vital alongwith Indian Drug Manufacturers Association, which was a party to the Bombay High Court case, saying will write to PMO, Health & Food Processing Ministries apprising them of the matter

The FSSAI is fast-forwarding the process of notifying guidelines for proprietary foods, health and dietary supplements, food additives and neutraceuticals. These items are not covered under the food safety regulations of 2011, which operationalise the Food Safety and Standards Act.
Almost 12,000 ingredients have been put up on the FSSAI website for comments from industry. Neutraceuticals and health supplement majors were given till November 11 to post their comments, while food companies have been given till early next month.
The 2011 norms cover 377 food items, implying these products are standardised and the rest are not. A thin list of standardised ingredients has led to the regulator-industry fracas.
The move to standardise additional ingredients, experts say, will also bring India up to international standards under Codex Alimentarius, a collection of internationally recognised standards, codes of practice, guidelines and other recommendations relating to food, food production and food safety.

Categories: NEWS

FSSAI should follow international standard: Harsimrat Kaur Badal"

30,November, 2015 Comments off
 

As the food processing minister I have to answer a lot of questions when I travel abroad and to ask them to invest in India."

India should open up vegetable and fruit retailing to foreign investors as this will help farmers get a better price while consumers will get cheaper rates, Food Processing Minister Harsimrat Kaur Badal said. She also said there was a fear psychosis and confusion in the industry after the controversy over Maggi noodles, the court order and the recent detection of impurities in packaged pasta in Uttar Pradesh. In an interview with ET’s Madhvi Sally and Himangshu Watts, Badal said that if companies are in the wrong, they should be punished, but if inspectors are blackmailing companies and damaging them, strong action should be taken against them. Excerpts:
What is the mood in the food processing industry after the Nestle issue?
Figures clearly show that they have received a huge setback which we can’t deny. The setback has been there in many ways besides what the Maggi issue did, even the courts declaring that FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) orders need not be followed anymore. So the industry is in a limbo. There is no clarity. So, of course, the industry is suffering and as per law, product approval is not required but as approval has been the norm for so many years, industry is not sure that if they go for it tomorrow what happens. So it much more important for FSSAI to create those protocols, transparent environment to what is needed and what is not.
You have an inside view of the government. Are things happening in that direction?
What I have been telling FSSAI is that we need to harmonise with international standard. So eventually we are looking at Make In India, it had to be in par with what is happening globally. So first step was that this product by product approval needs to be stopped, self-regulation needs to come in, transparent systems needs to be in place, so that a person producing knows what ingredient he can put in his product and the way it will be tested. FSSAI could go about monitoring the situation, rather than approving thousands of products which take a number of years to be on shelves. From 300 safety standards for food items put by FSSAI, they have now finalised 12,000 standards for food additives and ingredients, which are in harmony with Codex standard. Once this system is done, it eases the situation. It is a step in the right direction.
Another ministry says the class action consumer suit against Nestle will continue.
I can’t comment on what another ministry is doing. At the end of the day everyone is trying to safeguard the people of the country and ensure what they are eating is safe and healthy. I don’t know why they took this step. They must have their reason and I can’t comment on it.
Once the court’s order came, one thought the issue has been resolved.
As the food processing minister I have to answer a lot of questions when I travel abroad and to ask them to invest in India. Unfortunately, with Maggi being approved in so many countries and Nestle being such a worldwide company, throughout the world everyone heard about this Maggi episode. So it’s important for us to get our product approval system act together in place.
Again there are reports that some inspector in Uttar Pradesh has found lead in Maggi pasta.
When I said that the industry is under fear psychosis, it is for this reason also. Any inspector getting up anywhere and with the level of corruption at all levels, it’s worrisome. This was a sitting duck for anyone to walk into and say that I have found this and I will take it up and ban it (product). It happened in my state also. Luckily those people were able to get through to me as I could be approached. When we checked the issue, we found that someone (food inspector) was up to some mischief. That’s why it is important if what this guy finds that pasta is not ok, there should be a lab to do that test in a specified time, in the correct form and if the person has taken a wrong call, he should be held responsible for misleading and spoiling the name of the brand. It takes a lot of time to build up the brand and the name of the product. Someone come and chuck muck at you which is proved to be incorrect, you have lost your business. End of the day whether it was Maggi or anyone else, they did lose business, even when court declared all was ok. There has to be absolutely transparent system in place.

Categories: NEWS

FSDA’s scheme to get your food item tested in Rs1,000 gets poor response

30,November, 2015 Comments off
 

MEERUT: The Food Safety and Drugs Administration (FSDA) scheme by the state government that began in June this year is yet to gain traction in Meerut. As per the scheme, the laboratories are open to ordinary citizens – if someone is wary of a certain food item and wants it tested, he or she can submit a sample, pay Rs 1,000 and have it tested. So far, the scheme has got a poor response with only four takers from the city.
JP Singh, Chief Food Safety Officer, told TOI, "Only four items have been tested under this initiative – ghee, mustard oil, refine oil and namkeen. Out of these four samples, mustard oil was found substandard. Apart from mustard oil, all items were found up to the mark."
"Rs 1,000 is not a huge amount for a middle class person and the people who are taking benefit from this initiative are basically manufacturers who purchase food items in bulk. If a shopkeeper makes besan ladoos, he can get besan and ghee checked in the lab, and in case of any irregularity, he wouldn’t face the wrath from the authorities," added Singh.
He further stated that the food sample test report cannot be used for legal purposes; it is only for their personal use. If the city residents find that the report for a certain food item is negative, they will have to ask the local authorities to conduct a fresh testing of the samples from that shop—which will invite a lawsuit if found negative.
When asked about the reason behind the scheme’s poor response, Singh, said, "The government is not advertising it due to limited funds. Hence, most of the people are unaware about it."
You can get these tested:
# Milk and milk products # Oil and vanaspati # Fruits and vegetables # Cereals # Pulses # Sweets and confectionary items # Sweetening agents # Salt and spices; items manufactured using them # Tea/Coffee # Pan masala # Cooked food # Proprietary food

Categories: NEWS

2 yrs on, food business operators wait for registration certificates

30,November, 2015 Comments off
 

The health department is under scanner for receiving fees from hundreds of food business operators working in the rural areas of the district for mandatory registration under the Food Safety Act, but it failed to issue any registration certificate to them.
Operators were handed over receipts of depositing fees by health centres in their respective areas and were asked to show receipts if any health official visits their outlets for checking.
As the civil surgeon office was authorised to issue certificate to them but even after two years after depositing the money, operators are waiting for registration certificates.
Most business operators are shopkeepers, sweet manufacturers, bakery owners, flour mills owners belonging to Malsian, Shahkot, Lohian Bhogpur, Kala Bakra, Bara Pind and other adjoining areas, who had deposited `100 to `500 for registration between the period 2013 to February 2014.
As per the Food Safety and Standards Act, 2006, it is mandatory to have a licence for food business operators with an annual turnover of above Rs 12 crore, while those earning less than this amount must get a registration certificate.
A payment receipt of food registration issued by the health department to a general store owner at Malsian village. (HT Photo)
The registration fee is Rs 100 for the single year and the licence fee is Rs 2,000, Rs 3,000 and Rs 5,000 depending on the category of business.
HT went to Malsian, Shahkot and Kala Bakra areas and met food business operators who had submitted the requisite fees but yet to get certificate from the health department.
Sanjiv Kumar, proprietor of Laxmi General Store near Shahkot, said, “I had paid Rs 100 for one year registration on January 14, 2014 (a receipt shows) at the health centre but even after 23 months, no certificate was issued to me by the health department.”
Kumar told he used to inquire about the certificate from the health centre, but it gave only false claims of sending the certificate to him.
Joginder Pal, owner of Malli Sweet Shop in Malsian, told that he had deposited `200 at the health centre two years ago and also got a receipt of it, but he has not been issued any certificate by the health department yet.
When HT asked about the payment receipt, he said that it has been misplaced, but the department has not issued any official document.
“I had paid Rs 500 as registration fee for five years in 2013, but I have yet to get any registration document from the department,” Raj, owner of Pappu Bakery House, said.
Operators in other areas also complained of not receiving certificates even after paying fees.
HT also talked to several sanitary inspectors (SIs) in these areas, who were given the charge of asking food business operators for registration. Requesting anonymity, inspectors said that they had deposited the fees at the civil surgeon’s office at that time.
They added that they are helpless as they had themselves raised hue and cry with the senior officials but to no avail. They rued they are unable to tell about the status of their applications and fees.
Ramesh Kumar Hans, president, SIs association, said that his union is with operators and it would ensure them to get back their money.
Showing unawareness about this, civil surgeon Kailash Kapoor said it is a serious issue and if operators are not being issued registration certificates even after payment, the then district health officer (DHO) is responsible.
“I will call a meeting on this issue on Monday,” civil surgeon said, adding that operators should have also followed up their claims.
Food safety commissioner Hussan Lal said that the department would look into whole incident and he would ensure that those who have deposited fees, get registration certificates soon.

Categories: NEWS

Minutes of the 14th Meeting of Central Advisory Committtee of FSSAI was held on 04th June 2015. (Uploaded on: 30.11.2015)

30,November, 2015 Comments off
Categories: MINUTES

பணம் செலுத்துவதற்கான செலாணை கருவூலத்தில் முத்திரை மற்றும் கையெழுத்து பெற வேண்டியதில்லை–RTI மூலம் பெறப்பட்ட தகவல்

29,November, 2015 Comments off

No Need of Treasury Sign or Seal for challan (1)No Need of Treasury Sign or Seal for challan (2)

நன்றி – திரு Muthuswamy Elango, MSc., BL.,
Food Safety Officer ,

Categories: DISCUSSIONS

மேகி நூடுல்சை தொடர்ந்து பாஸ்ட்டாவுக்கும் வருகிறது சிக்கல்

28,November, 2015 Comments off

லக்னோ: மேகி நூடுல்சை தொடர்ந்து நெஸ்லே நிறுவனத்தின் பாஸ்ட்டா உணவு வகையும் பாதுகாப்பற்றது என சோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் பாஸ்ட்டா விற்பனைக்கும் விரைவில் தடை விதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நெஸ்லே நிறுவனத்தின் மேகி நூடில்சில் நிர்ணயித்த அளவை விட காரீயத்தின் அளவு அதிகமாக இருப்பதாக எழுந்த சர்ச்சையை தொடர்ந்து பல மாநிலங்களிலும் மேகி நூடுல்ஸ் விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு நெஸ்லே நிறுவனம் சமீபத்தில் மேகி நூடுல்ஸ் விற்பனையை மீண்டும் தொடங்கியது. இந்நிலையில், உத்திர பிரதேசத்தில் நெஸ்லே நிறுவனத்தின் விற்பனையாளர்களிடம் ஜூன் 10ம் தேதி பாஸ்ட்டா மாதிரிகள் பெறப்பட்டது.

இந்த பாஸ்ட்டா மாதிரிகள் லக்னோவில் உள்ள அரசு ஆய்வுக்கூடத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. பலகட்ட சோதனைக்கு பிறகு, நெஸ்லே நிறுவனத்தின் பாஸ்ட்டாவில் காரீயம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக இருப்பது தெரிய வந்தது. இது குறித்து உ.பி., உணவு கட்டுப்பாட்டு துறை அதிகாரி அரவிந்த் யாதவ் கூறுகையில், பொதுவாக காரீயம் சேர்க்கப்பட வேண்டிய அளவு 2.5 பிபிஎம்(பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன்). ஆனால், பாஸ்ட்டாவில் 6 பிபிஎம் இருந்தது சோதனையில் தெரியவந்தது. சோதனை அறிக்கை அடிப்படையில் மோடிநகரில் உள்ள நெஸ்லே நிறுவனத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பினோம். ஆனால், அது திரும்பி வந்து விட்டது என்றார்.

கோர்ட் மூலம் நடவடிக்கை


: சோதனை அறிக்கை விரைவில் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு, பாஸ்ட்டா விற்பனைக்கு தடை கோரப்பட உள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். சோதனை அறிக்கை அடிப்படையில் பாஸ்ட்டா, பாதுகாப்பற்ற உணவு பொருள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த புதிய குற்றச்சாட்டு குறித்து நெஸ்லே இந்தியா நிறுவனத்திடம் கேட்டதற்கு, பாஸ்ட்டா 100 சதவீதம் பாதுகாப்பானது. இந்த புதிய குழப்பத்தால் பாஸ்ட்டா தயாரிப்புக்களில் சரிபார்க்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தது. மேலும் இது தொடர்பாக தங்களுக்கு இதுவரை எந்த நோட்டீசும் வரவில்லை என்றும் நெஸ்லே கூறி உள்ளது.

Categories: NEWS

FSSAI obsessed with Product Approval that exists nowhere in world: IDMA

28,November, 2015 Comments off

FSSAI is almost obsessed with bringing in a “Food Product Approval System” that does not exist in any country in the world and is clearly more restrictive of trade than is required to achieve appropriate level of health protection, according to Indian Drug Manufacturers Association (IDMA). Members of the association expressed this opinion at a press conference held here on Thursday.  
Addressing the media, R K Sanghavi, chairman, nutraceuticals sub-committee, IDMA, and many members of the body, said, “Introduction of Product Approval system will deprive the consumer of general product which is available in all other countries. There are countries who are healthy and safe with various products being introduced with no such system of Product Approval.”
“With the Supreme Court verdict, FSSAI is not supposed to ask for Product Approval from Patanjali or Nestle when they have all documents of ingredients, registration, licences in place,”claimed the members.
The IDMA members reiterated that a “product” contains several ingredients and the draft regulations have already notified many meaning that all products having these or the listed additives were naturally safe.
They wanted to know why FSSAI wanted to come up with a Product Approval system in spite of the Supreme Court upholding the quashing of advisory in a verdict dated August 19, 2015.
One of the IDMA members, thundered, “FSSAI has adamantly declared on its website that although it is no more able to operate the Food Product Approval System due to the August 19, 2015, judgement of the Supreme Court, they shall soon use the legal route to reintroduce the system of pre-approving final product via regulations.”
Further, in response to a letter sent to FSSAI by IDMA on September 29, 2015, to find out if any public grievance case was received by the authority under Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS), the apex regulatory body replied in October that it did not receive any such grievances till date, however, it was making all efforts to expeditiously frame regulations on Product Approval. The body clarified that till the regulations are notified, the provisions of the Act and the regulations thereunder shall remain in operation.
The members presented an RTI (Right to Information Act) response copy filed by Sanjay Kumar Jain, advocate, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh, posing queries such as how much total funds were collected, how many product approval applications were received and how the funds were utilised. Interestingly, all the questions were answered vaguely and without any clarity by officials concerned at FSSAI.
“The loser, if the Product Approval system is reintroduced, would be the food industry resulting in loss of productivity for India, the consumer since availability of products already being consumed could stall; the Indian public since employment opportunities will fold up and even retrenching of labour could be the outcome; loss of export opportunities; and even loss to the drive for “Make in India” movement because there is no reason why foreign industry should come to India to suffer unnecessary, unheard of restrictions,” stated Dr Jaydeep A Thaker, member, nutraceuticals committee, IDMA.
Meanwhile, Sandeep Gupta, vice-chairman, nutraceuticals subcommittee, IDMA, said, “Asking for Product Approval is overruling the court orders. Product Approval for them is all based on paper, wherein list of ingredients that goes in manufacturing of product is mentioned and submitted to get approved. There is no scientific/lab study done on the product. With proper testing just a paper can’t decide the safety of human life.”
Gupta pointed out that the Special Task Force formed by FSSAI and headed by Dr V Prakash to review the process of Product Approval, had recommended that proprietary food products using approved ingredients and additives should not require Product Approval.
He stated, “What is needed is surveillance in the market place by FSSAI on products available and suitable action, as already provided for by FSSA, if any of them do not comply with the prevailing regulations. With a similar mechanism, consumer safety is being assuredly guarded by food authorities globally.”
According to him, IDMA has submitted a list of over 4,000 ingredients and additives which are already being consumed globally and need to be listed by the upcoming regulations being framed for Section 22. Once the FSSAI has pre-approved ingredients in place then any product utilising these is automatically deemed safe under the regulations of the FSS Act.
“Its high time, we need regulations in place now. We have submitted draft regulations to FSSAI and if they need any clarification, IDMA is open for discussion,” concluded Gupta.

Categories: NEWS