Home > DISTRICT-NEWS, Tirunelveli > உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரி அதிரடி – அம்பையில் ரூ.1 லட்சம் மதிப்புள்ள கலப்பட நல்லெண்ணெய் பறிமுதல்

உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரி அதிரடி – அம்பையில் ரூ.1 லட்சம் மதிப்புள்ள கலப்பட நல்லெண்ணெய் பறிமுதல்

13,May, 2016
 

Categories: DISTRICT-NEWS, Tirunelveli
  1. Narayanamoorthy
    13,May, 2016 at 6:33 pm

    Well done

  1. No trackbacks yet.
Comments are closed.
%d bloggers like this: