Home > DISTRICT-NEWS, Thoothukudi > பிரபல பிராண்டுகளில் போலியாக தயாரிப்பு கோவில்பட்டியில் கலப்பட எண்ணெய் ஆலைக்கு சீல் 1,380 லிட்டர் பறிமுதல்

பிரபல பிராண்டுகளில் போலியாக தயாரிப்பு கோவில்பட்டியில் கலப்பட எண்ணெய் ஆலைக்கு சீல் 1,380 லிட்டர் பறிமுதல்

2,June, 2016
 

Categories: DISTRICT-NEWS, Thoothukudi
%d bloggers like this: