கார்பைடு கல் வைத்த மாம்பழங்கள் பறிமுதல்

15,May, 2019 Leave a comment

https://foodsafetynews.files.wordpress.com/2019/05/4c5d8-4.jpg

Categories: NEWS

கார்பைடு கல் மாம்பழங்கள்

15,May, 2019 Leave a comment

https://foodsafetynews.files.wordpress.com/2019/05/b72c2-6.jpg

Categories: NEWS

திறந்த நிலையில் கேன் வாட்டர் சப்ளை

15,May, 2019 Leave a comment

https://foodsafetynews.files.wordpress.com/2019/05/fe4de-5.jpg

Categories: NEWS

FSSAI ORDER

15,May, 2019 Leave a comment
 

Categories: NEWS

FSSAI notifies four food testing labs; Number of labs in India now 175

25,April, 2019 Leave a comment

FSSAI has recently notified four food testing laboratories, taking the number to 175 in the country. These labs include Centre for Environment and Food Technology Pvt Ltd, New Delhi; Jubliant Pharma and Chemical Labs Pvt Ltd, Navi Mumbai; National Collateral Management Services Limited (Commgrade Testing Services), Visakhapatnam, for chemical and biological testing, and Pesticide Residue Laboratory, Tea Research Association, Kolkata, for chemical testing.
The officials with the country’s apex food regulator stated that the these labs will further augment the lab infrastructure in the country for the purpose of food testing.
Meanwhile, FSSAI, in a statement, said that to strengthen state food testing laboratories (SFTLs), a grant of Rs 47.70 crore had been sanctioned to procure high-end equipment in eight SFTLs and to set up a microbiology laboratory in two SFTLs in March under the ongoing plan of upgrading the lab infrastructure in the country, for which a budget of Rs 481.95 crore was sanctioned by the Government.
This includes a grant of Rs 3.20 crore to Assam; Rs 5.00 crore each to Karnataka (Mysuru) and Sikkim (Singtam); Rs 5.50 crore each to Bihar and Jharkhand; Rs 6.70 crore each to Rajasthan (Jodhpur), Rajasthan (Udaipur) and Tamil Nadu (Madurai), and Rs 2.40 crore to Manipur for the establishment of new SFTLs.
Further, a grant of Rs 50 lakh each to Meghalaya and Nagaland had also been sanctioned for setting up a microbiology laboratory.
Also, as regards the status of the grant to referral laboratories, a grant of Rs 8.36 crore has been sanctioned for four referral laboratories. This includes Rs 0.84 crore to the National Dairy Development Board (NDDB), Anand, Gujarat; Rs 2.72 crore to CSIR-Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow; Rs 2.40 crore to ICAR-National Research Centre on Meat, Hyderabad, and Rs 2.40 crore to Punjab Biotechnology Incubator, Mohali.
Additionally, for capacity building, the apex food regulator organised an awareness program on ISO/IEC-17025:2017 for state food laboratories at FSSAI headquarters in New Delhi last month for the food analysts and other scientific/technical personnel working in the state food testing laboratories.

Categories: NEWS

Ban on Chinese milk & chocolate imports extended further by six months

25,April, 2019 1 comment

The ban on the import of milk, confectionery and chocolates import from China has been extended for another six months. The decision was taken by FSSAI, the country’s apex food regulator, at a meeting held in New Delhi recently with officials of Director General of Foreign Trade (DGFT) under the Ministry of Commerce and Trade.
The ban shall be effective from April 24, 2019.
In an order, FSSAI reasoned that since the capacities of the food testing labs in India at the ports of entry were not upgraded, the ban has been extended.
The order said, “The ban on import of milk and milk products, including chocolate and chocolate products and candies, confectionery, food preparations with milk and milk solids as ingredients from, China may be extended until the capacity of all the laboratories at ports of entry have been suitably upgraded for testing melamine.”
Previously, the ban was extended on December 24, 2018.
It is pertinent to mention here that DGFT had imposed a ban on import of milk and milk products from China for three months on September 24, 2008. The ban was extended for six months subsequently after that. This originally started over the complaint that Chinese milk and chocolate products contained melamine.
According to the food safety officials, the ban has been extended over the years, as quality of milk that comes from China was found contaminated with melamine content, and despite the repeated extension of the ban, no representation from Chinese counterparts was received.

Categories: NEWS

Kerala food safety department to introduce trans-fat-mimicking products

25,April, 2019 Leave a comment

The Kerala food safety department has decided to introduce trans-fat-mimicking products in the state, in order to reduce the burden of industrially-produced or hydrogenated trans-fats in the food chain like vanaspati or margarine. These food products are called interestersides, and state food safety department officials have claimed that they contain very small amounts of trans-fats.
The food safety department of the southern state, in coordination with Vital Strategies, a US-based think-tank working on health issues, WHO (World Health Organization) and the state health department have launched a campaign to make people aware about the trans-fats and reduce the use of hydrogenated trans-fats.
So far, the Kerala food safety department has organised two workshops involving stakeholders. A senior official of the department stated, “The first workshop was organised in Kozhikode and second at Ernakulam. In these workshops, participants were informed about the sample collection and testing methods with respect to hydrogenated fats.”
He added that a demonstration was also given to the FBOs (food business operators) on the production of cookies and bakery products using trans-fat-mimicking products, and it was proved to the stakeholders that using trans-fat-mimicking products will have no impact on the texture and taste of the end products.
The state food safety department also ran a pilot project to find out the presence of trans-fats in the food products across the state, and found several products containing trans-fats in excess of the limit prescribed by FSSAI, the country’s apex food regulator.  
The official said that hydrogenated trans-fats were the main reason behind the rising cardiovascular health concerns, and due to continuing efforts, FBOs were ready to replace such products with much healthier versions.
It is pertinent to mention here that in May 2018, WHO launched a comprehensive plan, including the REPLACE six-step action package, to eliminate industrially-produced trans-fats from the global food supply by 2023.
FSSAI aims to eliminate transfats in India by the year 2022, a year ahead of the global target.
The reformulation of products that use trans-fats is essential to this goal, and after a consultation earlier this year, vanaspati manufacturers, food companies, bakery associations and others signed a pledge to support the regulator’s plan to lower the levels of trans-fats in India’s food supply from the present les than five per cent to less than two per cent.

Categories: NEWS

Tea Board urges manufacturers to undergo tests at NABL-accredited labs

25,April, 2019 1 comment

 

The Tea Board of India has asked the tea manufacturers to strictly comply with FSSAI norms and get their products tested for quality at labs accredited by NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories). This would be necessary for both domestic as well as export businesses.
According to a senior Tea Board official, an official circular has been issued in this regard, seeking test reports from the manufacturers.
Tea Board officials said that the country’s apex food regulator had issued detailed notifications regarding the contaminants and pesticide residues, adding that food products needed to comply with those.
It was also decided that the manufacturers of tea should, therefore, conduct the testing of their products in order to comply with the food safety norms with respect to pesticides and heavy metals, amongst others.
The official told that the tea manufacturers reverted on a positive note, stating that the producers/manufacturers were already complying with the norms prescribed by FSSAI, and the latest move by the Tea Board would be a confidence-booster for the industry.
It is pertinent to mention here that India is the second largest producer of tea in the world.
However, a study conducted by the Tea Board stated that about 80 per cent of the total tea produced in India was consumed by the domestic population.
In January and February 2019, 41 million kg of tea worth Rs 934.08 crore ($131 million) were exported. Iran and Russia were the top importers, with their imports amounting to about around 11.37 and 7.59 million kg of tea, respectively.

Categories: NEWS

Do you buy tea, vada during train journeys; Then you must read this

25,April, 2019 Leave a comment
 

Tea container near toilet, ‘vada’ kept uncovered under train seat; Read the shocking truth

Kannur: The food from unhygienic conditions served in trains is once again making headlines. Few pics of food suppliers in train revealed that the tea container is placed near toilet and trays of snacks like vada is kept under the seat uncovered.

Train passengers are forced to purchase this unhygienic food by making payments. These disgusting scenes were captured from Train No: 16860 Mangalore-Chennai Egmore express.

The train departed from Mangalore at 6.50 in the morning. When the train reached Kannur, the catering supplier was seen sleeping on a berth in S1 coach. The tray of vada was kept under the seat without covering it. It contained over 200 vadas.

“The supplier who was speaking in Hindi said that the Vada was not for sale. But later he shifted all Vada to another supplier’s tray without wearing gloves. He took the tea container kept near the toilet," said a passenger named Sathyapalan from Cheruvathoor.

Some angry passengers questioned them but they managed to flee from the coach. When passengers who travel with season ticket followed them, these suppliers were found selling vada and tea in AC coach.

The passengers complained that though they informed the matter to railway officials, no action was taken against the suppliers.

No health officials to examine food safety in trains

Railway has decided to appoint 300 health inspectors to check safety of food served in trains and railway station platforms. With this decision, the authority planned to prepare a data bank by collecting food sample and details of catering owner and suppliers.

Food safety department official in each division will be in charge of this mission. The decision was taken in the meeting of food safety officials headed by Railway board chairman Ashwani Lohani.

But none of the officials intervened in the issue even after passengers came forward with a complaint.

Categories: NEWS