Archive

Archive for the ‘Dharmapuri’ Category

தருமபுரியில் உணவுபாதுகாப்பு உரிம சிறப்பு முகாம்

25,February, 2021 Comments off

12320210218_07013220210219_07235220210220_09251620210220_173741

Categories: Dharmapuri, DISTRICT-NEWS

தர்மபுரியில் கலப்பட வெல்லம் பறிமுதல்

25,October, 2020 Comments off

1v25v3v4

Categories: Dharmapuri, DISTRICT-NEWS

தர்மபுரியில் அயோடின் தின விழிப்புணர்வு  நிகழ்ச்சி

25,October, 2020 Comments off

21

Categories: Dharmapuri, DISTRICT-NEWS

மீன்கள் பறிமுதல்

3,March, 2020 Comments off

Categories: Dharmapuri, DISTRICT-NEWS

மீன்கள் பறிமுதல்

3,March, 2020 Comments off

Categories: Dharmapuri, DISTRICT-NEWS

உணவு பொருட்களில் கலபட்ம் கண்டறிய செவிலியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி

4,January, 2020 Comments off

Categories: Dharmapuri, DISTRICT-NEWS

உணவு பொருட்களில் கலபட்ம் கண்டறிய செவிலியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி

4,January, 2020 Comments off

Categories: Dharmapuri, DISTRICT-NEWS

உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் ஆய்வு

4,January, 2020 Comments off

Categories: Dharmapuri, DISTRICT-NEWS

தர்மபுரி மாவட்ட செய்திகள் -26.10.19

26,October, 2019 Comments off

Categories: Dharmapuri