அயோடின் இல்லாத 1020 கிலோ உப்பு பறிமுதல்

23,October, 2016 Leave a comment

IMG-20161022-WA0008

Categories: DISTRICT-NEWS, Thiruvarur

அயோடின் இல்லாத 1020 கிலோ உப்பு பறிமுதல்

23,October, 2016 Leave a comment

IMG-20161022-WA0008

Categories: DISTRICT-NEWS, Thiruvarur

விழுப்புரத்தில் புகையிலை பறிமுதல்

23,October, 2016 Leave a comment

IMG-20161022-WA0021

Categories: DISTRICT-NEWS, Villupuram

விதிகளை அறிவுறுத்தி நோட்டீஸ்

23,October, 2016 Leave a comment

IMG-20161023-WA0016

குப்பை புச்சிகளுடன் கேன் குடிநீர் விற்பனை

23,October, 2016 Leave a comment

IMG-20161023-WA0028

Categories: DISTRICT-NEWS, Tiruppur

விலங்குகளில் இருந்து எடுக்கபடும் சில்வர் லீப் பயன்படுத்த தடை

23,October, 2016 Leave a comment

IMG-20161023-WA0034

Categories: DISTRICT-NEWS, Salem

Seven of 14 milk samples tested by FSSAI found to be substandard

23,October, 2016 Leave a comment

HYDERABAD: The quality of milk in the city has once again been called for question with seven out of 14 milk samples tested by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) turning out to be “of substandard quality”.

The tests were conducted earlier this month at the State Foods Laboratory (SFL) as a part of a routine check. The test was conducted on milk samples sold loose in the city.

“We are planning to collect samples for packaged milk as well,” said Vinod Dayal, deputy food controller at FSSAI. “We will file a case in judicial first class magistrate courts under the Food safety and Standards Act, against those selling milk of substandard quality,” he added.

Past cases

In 2013, milk sold in the city by dairy companies was tested and found to contain traces of E coli, salmonella and even urea. Milk samples of seven dairy companies were tested at SFL, the only government owned food testing laboratory in the state. Reports of the findings were then sent to the food safety officer of GHMC.

“At that time too we collected samples, there were some milk samples that were found to be of substandard quality,” said Dayal. There were traces of detergent in some of the samples, he added.

Earlier this year the supreme court had directed the Central government to make amendments to the Food Safety and Standards Act, 2006 and the Indian Penal Code. The apex court heard a petition filed on milk safety.

In Hyderabad, cases were filed against the offenders but prosecution is yet to begin. Most of the GHMC officials related to the issue were either ignorant or unaware of what had happened since 2013. “These things got sidelined after the bifurcation,” was what an GHMC official said when asked why no action was taken.

The cases had been filed, it will take time, the official added.

“There were 30 samples that were tested , eight were reported to have violations. There were cases filed against these companies but prosecution order is pending,” said Balaji, an assistant food controller with GHMC. Those who were found to be unsafe were the ones against which cases were filed. We had sent the report to Human Rights Commission and to the state Lokayukta, he added.

Civil society unhappy “GHMC should have taken action against the diary companies and banned them instead,” said Achyuta Rao, honorary president for Balala Hakkula Sangham.

Categories: NEWS

Canteens too need licences under Food Safety Act

23,October, 2016 1 comment
 

BENGALURU: Food courts or canteens in universities and their affiliated colleges will have to mandatorily get licences as stipulated under the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006. If not, the establishments will be shut down.
In an official communication to all universities and higher education institutions across the nation, the University Grants Commission (UGC) said the Act provides a framework to regulate the manufacture, storage, distribution and sale of food to ensure safety. Regulation 2.1.2 of the Food Safety and Standards stipulates that “no person shall commence any food business unless he possesses a valid licence,” it said.
The UGC said it has taken note that canteens/messes and other food establishments in various educational institutions have been operating without licences.The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) will also organise training for handlers working in food establishments of educational institutions to provide safe and wholesome food to students, UGC said in the communication.

Categories: NEWS

Products seized sent for GE tests

23,October, 2016 Leave a comment
 

Categories: NEWS